regulamin

 1. Pracownia Techniki Dentystycznej Plus-Lab udziela 12 miesięcznej gwarancji na protezy ruchome osiadające.
 2. Naprawy protez nie wykonanych w Pracowni Techniki Dentystycznej Plus-Lab objęte są 30 dniowym okresem gwarancyjnym.
 3. Gwarancji nie podlegają prace, które nie zostały oddane w terminie 15 dni kalendarzowych od momentu ostatecznego wykonania ich w pracowni.
 4. Plus-Lab pobiera opłaty za wykonaną część pracy (w przypadku rezygnacji w trakcie realizacji bądź wypadków losowych).
 5. Pracownia nie odpowiada za niezgodność uzupełnienia wynikającą z:
  - nieprawidłowego montażu / dopasowaniu pracy protetycznej
  - znacznych korekt pracy bez porozumienia z pracownią
  - nieprawidłowego użytkowania przez pacjenta
  - samodzielnej ingerencji pacjenta w konstrukcję pracy
  - nienależytej higieny uzupełnienia protetycznego / jamy ustnej
  - zmiany warunków w jamie ustnej (np. po ekstrakcji)
  - korekt i napraw pracy wykonanych przez inne pracownie techniki dentystycznej